ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU-KONTAJNERY TRNAVA

volvo kontajner 5 a 7 m3

ROJAN. preprava s.r.o.

Spoločnosť ROJAN. preprava s.r.o. zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona c. 223/2001z.z. o odpadoch (vrátane kategórie nebezpečné odpady).


Zabezpečujeme odvoz odpadu kontajnermi v Trnave a okolí. Nakladanie s odpadmi zahŕňa odvoz odpadov:


Zabezpečujeme prepravu a dovoz sypkých materiálov :


Búranie domov na kľúč vrátane odvozu vzniknutého odpadu.


Zemné a výkopové práce, pozemkové úpravy

Vozidlá

volvo preprava kontajnermi volvo2 kontajnery mercedes kontajner volvo kontajner case nakladac

Kontaktné osoby

Kontaktné údaje

Služby

Roman Janda – konateľ

Mobil +421 905 293 866

Email rojan@rojan.sk

Mobil +421 905 293 866

Mobil +421 908 050 664

Email rojan@rojan.sk

odvoz stavebného odpadu dovoz štrku, piesku, kameňa, zemné a výkopové práce, pozemkové úpravy, kontajnery Trnava a okolie

Martin Fojcík – konateľ

Mobil +421 908 050 664

Email rojan@rojan.sk

   
sipka