Rojan
ROJAN.preprava s.r.o. odvoz a likvidácia odpadu
Zabezpečujeme odvoz, dovoz odpadu kontajnermi v Trnave a širokom okolí.
Spoločnosť ROJAN ponúka svoje služby už 15 rokov.
Dovoz a preprava štrku, piesku, kameňa
Likvidácia odpadu
Búranie rodinných domov
Spoločnosť Rojan poskytuje prepravné kontajneri na odvoz stavebného odpadu.
Poskytujeme odvoz odpadu kontajnermi.

Ponúkame služby ako odvoz, dovoz a likvidáciu stavebného, záhradného, komunálneho, objemného odpadu, búranie domov na kľúč vrátane vzniknutého odpadu, dovoz stavebnej sute do základov zdarma, prevoz stavebnej a manipulačnej techniky.

Poskytujeme odvoz

Stavebný odpad
Záhradný odpad
Objemný odpad
Komunálny odpad
Dovoz a preprava sypkých materiálov
štrk
kameň
piesok
zemina
suchý betón
iné sypké materiály

Roman Janda – konateľ

Tel.: +421 905 293 866

E-mail: rojan@rojan.sk

Martin Fojcík – konateľ

Tel.: +421 908 050 664

E-mail: rojan@rojan.sk

Kontaktujte nás