O nás
Domov » O nás
a
Dovoz a preprava štrku, piesku, kameňa.

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU KONTAJNERMI V OBJEME 5M³ A 7M³.
Zabezpečujeme odvoz odpadu kontajnermi v Trnave a okolí.

Odvoz odpadu
Dovoz a preprava: štrku, piesku, kameňa, zeminy
Likvidácia odpadu
Búranie rodinných domov
Preprava stavebnej a manipulačnej techniky

Sme spoločnosť, ktorá má viac ako 15 rokov skúseností.

Poskytujeme odvoz stavebný odpad, záhradný odpad, objemný odpad, komunálny odpad.

Zabezpečujeme odvoz, dovoz odpadu kontajnermi v Trnave a širokom okolí. Ponúkame služby ako odvoz, dovoz a likvidáciu stavebného, záhradného, komunálneho, objemného odpadu, búranie domov na kľúč vrátane vzniknutého odpadu, dovoz stavebnej sute do základov zdarma, prevoz stavebnej a manipulačnej techniky.
Sme držiteľmi osvedčenia 25/2018/TT/2,4, ktoré vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Rojan s.r.o poskytuje služby ako dovoz stavebnej sute do základov zdarma, prevoz stavebnej a manipulačnej techniky.

Zabezpečujeme odvoz:

stavebný odpad
záhradný odpad
objemný odpad
komunálny odpad
Spoločnosť ROJAN. preprava s.r.o. zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi.

Dovoz a preprava sypkých materiálov:

štrk
piesok
zemina
suchý betón
kameň
iné sypké materiály