Služby
Domov » Služby
a
Sme spoločnosť, ktorá má viac ako 15 rokov skúseností.

Sme držiteľmi osvedčenia 25/2018/TT/2,4, ktoré vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Ponúkame služby ako odvoz a likvidáciu stavebného, záhradného, komunálneho, objemného odpadu, búranie domov na kľúč vrátane likvidácie vzniknutého odpadu, dovoz stavebnej sute do základov zdarma, prevoz stavebnej a manipulačnej techniky.

Spoločnosť ROJAN poskytujeme odvoz odpadu kontajnermi.
Rojan poskytuje kontajneri na odpad.