Zásady používania súborov cookie (EÚ)

1. Úvod
Naša webová stránka, rojan.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace
technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie
umiestňujú aj tretie strany. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie
na našich webových stránkach.

2. Čo sú cookies?
Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tohto webu a uložený vašim
prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu
byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

3. Čo sú skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových
stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Cookies

4.1 Nevyhnutné cookie

Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok zásadné a webové stránky bez nich
nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom.
Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.

4.2 Funkčné cookie
Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok
na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.

4.3 Výkonnostné cookie

Výkonnostné cookie sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webových
stránok, čo pomáha zlepšovať užívateľskú skúsenosť pre návštevníkov.

4.4 Ostatné cookie
Ostatné nekategorizované súbory cookie sú tie, ktoré sa analyzujú a zatiaľ neboli zatriedené do
kategórie.

5. Súhlas
Keď navštívite náš web prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie.
Akonáhle kliknete na „Uložiť predvoľby“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookie a
doplnkov, ktoré ste vybrali v kontextovom okne, ako je to popísané v týchto zásadách používania
súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale
upozorňujeme, že náš web už nemusí správne fungovať.

6. Povolenie/zakázanie a odstraňovanie súborov cookie
Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookie. Môžete tiež
špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť
nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor
cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.
Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ
cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova
navštívite naše webové stránky.

7. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 •  Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú
  uchovávané.
 •  Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 •  Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše
  osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
 • Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie.

8. Kontaktné údaje
Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookie a tomuto vyhláseniu,
kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:
ROJAN. preprava s. r. o.
Hlboká 709, 919 43 Cífer
Slovensko
Webová stránka: https://rojan.sk
E -mail: rojan@rojan.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(ďalej len „súhlas“)
podľa § 13 ods. 1 písm. a) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zákon“)

1. Účel poskytnutia osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje (mailová adresa, meno, priezvisko) budú využité len pre založenie
predzmluvných vzťahov. Osobné údaje následne uchovávame v súlade s platnou legislatívou a týmito
zásadami ochrany osobných údajov.

2. Osobné údaje poskytujete firme:

Obchodné meno: ROJAN. preprava s. r. o.
Sídlo: Hlboká 709, 919 43 Cífer
IČO: 47121530
DIČ: 2023765997
IC DPH: SK2023765997

3. Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytnutie údajov do je dobrovoľné.
Dotknutá osoba má podľa zákona najmä tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.
Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne
zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona.

4. Súhlas dotknutej osoby
Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na:

 • účely registrácie prostredníctvom kontaktného formulára

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že:

 • je staršia ako 16 rokov,
 •  bola úplne a zrozumiteľne informovaná o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných
  údajov,
 • mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne